ARTIFEX 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714

 

 

 

 

 

Основният фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми, използвайки интердисциплинарни инструменти, предлагани от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces със свободен достъп до високотехнологично производствено оборудване. Основна роля в този процес имат учителите и обучителите в тези центрове, които трябва да притежават необходимите компетентности, за да осъществяват ефективно STEM обучение.
Крайният резултат от проект ARTIFEX е интерактивна отворена платформа за електронно обучение на учители, обучители на учители и STEM обучители. В нея те ще имат достъп до онлайн инструмент за самооценка, структуриран около ключови умения, необходими им в процеса на STEM обучението. В платформата ще могат да използват и онлайн инструмент за последващо професионално развитие на онези компетентности, в които инструментът за самооценка е показал слабости. Платформата ще бъде място, където учители и обучители ще могат да взаимодействат помежду си и да споделят своя опит в STEM обучението на ученици в училища и в центрове като FabLabs, Makerspaces, Hackspace и др.

Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Гърция, Италия, Чехия и Швеция.