В рамките на проект Science4Fun партньори от девет европейски държави събраха вече съществуващи и създадоха нови учебни ресурси по теми от различни области на природните науки – химия, физика, биология, география. Целта е да се покаже на младите хора, че науката може да бъде разбираема и забавна, както и да се провокира интересът им към…

Read More

Повече от 90 български ученици на възраст от 7 до 17 години взеха участие в пилотното тестване по проект Science4Fun. Тестовете съдържаха въпроси от областите биология, химия, физика, астрономия и бяха разделени в три нива според Европейската квалификационна рамка. Резултатите от тестовете показват базовото ниво на ученика, спрямо което ще се съпоставят резултатите за напредъка…

Read More

The Art of De-biasing 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-UK01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Великобритания, Турция, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Португалия.

Read More

Generative learning for teachers: metacognition and biases 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-PT01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Португалия, България, Словения, Белгия и Холандия.

Read More

Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Нидерландия, Италия, България, Португалия, Словения, Дания и Литва.

Read More

NTCenter организира безплатен уебинар на тема „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“ само за българската аудитория! Кога: четвъртък, 27-ми август 2020, 18:30-19:00 Формат на уебинара: Въпроси&Отговори | Видеоплатформа: Zoom Препоръчваме преди уебинара да се запознаете с нашите информационни видео ресурси по следните теми: > Проект CoCOS и съавторството > Идейна рамка и…

Read More

NTCenter, водещата организация в проект De Facto, организира безплатен уебинар на тема „Игри на дезинформация“ само за българската аудитория! Кога: сряда, 26-ти август 2020, 18:30-19:15 Къде и как: онлайн уебинар чрез Zoom Ще си поговорим за: > Когнитивна наука: защо се поддаваме на дезинформация | Как умът ни услужливо ни подлага бананова кора > Дезинформация…

Read More

Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия, геология, околна среда и астрономия. Партньори от девет европейски държави планират да създадат привлекателен и ефективен начин за преподаване, който да привлече вниманието на учениците…

Read More

NTCenter организира информационно събитие на тема: „Улесняване на достъпа до информация на хората с ниска езикова грамотност, мамематически и компютърни умения“. Събитието е предназначено за експерти, социални работници, психолози, трудотерапевти и за всички, които проявяват интерес в тази област. Дата на провеждане: 5 август 2020 година Начало: 10.00 часа Лектор: Андрей Стойчев Организация-домакин: Национален учебен…

Read More

От последния бюлетин на De Facto ще получите актуална информация за извършените дейности и постигнатите резултати, както и какво още предстои в рамките на проекта. В края на двугодишната усилена работа партньорите се готвят да представят постигнатото пред заинтересаваните групи и широката публика, като организират онлайн уебинари наживо (на български, полски, английски, италиански и нидерландски)…

Read More