ВНИМАНИЕ: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), която е продължение на „Хоризонт 2020“. Общият бюджет на Програмата е 95,5 млрд евро., които ще бъдат насочени към укрепване на научните и технологичните основи на ЕС и европейското научноизследователско пространство (ЕНП),  към стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и…

Read More

Science4Fun Бюлетин #4

В рамките на проект Science4Fun партньори от девет европейски държави събраха вече съществуващи и създадоха нови учебни ресурси по теми от различни области на природните науки – химия, физика, биология, география. Целта е да се покаже на младите хора, че науката може да бъде разбираема и забавна, както и да се провокира интересът им към…

Read More

Ученици проверят знанията си по природни науки в проект Science4Fun

Повече от 90 български ученици на възраст от 7 до 17 години взеха участие в пилотното тестване по проект Science4Fun. Тестовете съдържаха въпроси от областите биология, химия, физика, астрономия и бяха разделени в три нива според Европейската квалификационна рамка. Резултатите от тестовете показват базовото ниво на ученика, спрямо което ще се съпоставят резултатите за напредъка…

Read More

Уебинар: Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation

NTCenter организира безплатен уебинар на тема „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“ само за българската аудитория! Кога: четвъртък, 27-ми август 2020, 18:30-19:00 Формат на уебинара: Въпроси&Отговори | Видеоплатформа: Zoom Препоръчваме преди уебинара да се запознаете с нашите информационни видео ресурси по следните теми: > Проект CoCOS и съавторството > Идейна рамка и…

Read More

Уебинар: Игри на дезинформация

NTCenter, водещата организация в проект De Facto, организира безплатен уебинар на тема „Игри на дезинформация“ само за българската аудитория! Кога: сряда, 26-ти август 2020, 18:30-19:15 Къде и как: онлайн уебинар чрез Zoom Ще си поговорим за: > Когнитивна наука: защо се поддаваме на дезинформация | Как умът ни услужливо ни подлага бананова кора > Дезинформация…

Read More

Науката може да е забавна

Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия, геология, околна среда и астрономия. Партньори от девет европейски държави планират да създадат привлекателен и ефективен начин за преподаване, който да привлече вниманието на учениците…

Read More

Информационно събитие по проект RED

NTCenter организира информационно събитие на тема: „Улесняване на достъпа до информация на хората с ниска езикова грамотност, мамематически и компютърни умения“. Събитието е предназначено за експерти, социални работници, психолози, трудотерапевти и за всички, които проявяват интерес в тази област. Дата на провеждане: 5 август 2020 година Начало: 10.00 часа Лектор: Андрей Стойчев Организация-домакин: Национален учебен…

Read More

Актуално от проект De Facto

От последния бюлетин на De Facto ще получите актуална информация за извършените дейности и постигнатите резултати, както и какво още предстои в рамките на проекта. В края на двугодишната усилена работа партньорите се готвят да представят постигнатото пред заинтересаваните групи и широката публика, като организират онлайн уебинари наживо (на български, полски, английски, италиански и нидерландски)…

Read More

Втори бюлетин по проект SKILLS+

Новият брой на бюлетина по проект SKILLS+ е готов. Това издание представя напредъка по проекта, както и графика за изпълнение на планираните действия. Тук можете да се запознаете с практически съвети за подготовка и провеждане на състезания за професионални умения за хора с увреждания, събрани в Наръчник. *Наръчникът е достъпен на английски език Skills+_Newsletter 2_BG

Read More

Базов тест по проект RED – представяне

Целта на Базовия тест по проект RED е да определи нуждите на хората с ниска грамотност, като им предложи информация на достъпен език, чрез видеоклипове, различни сайтове и образователни материали. Ще ви разкажем повече на 9-ти май 2020 г. от 11.00 часа в YouTube канала на проект RED. https://www.youtube.com/channel/UCkytr0On63wR3A6__iMqAYA  

Read More