Мотивирано познание

Мотивираното познание е важна концепция за разбирането на начина, по който възприемаме света и защо сме склонни да отдадем нереалистично голямо доверие на информацията, получена от близките ни и от хората, които ценим високо, от членовете на групите, от които и ние сме част, за разлика от информацията, получавана от други хора и членове на…

Read More

Системна причинност

Системната причинност, за разлика от много по-директната връзка причина-следствие, не е концепция, която подлежи на научаване по естествен път, твърди проф. George Lakoff от University of California, Berkeley. Обяснението е просто – мозъкът не е в състояние да се самообучи и да я възприеме, защото не може пряко да наблюдава явлението. Мозъкът се справя доста…

Read More

Рамките като мисловни контексти

Рамките (frames) и рамкирането (framing) са един от основните стълбове в концептуалния модел на NTCenter и разработваните към него практически комплекти за разбиране и проектиране на работещи решения за последиците за образованието от дезинформация и подвеждаща информация. Какво представляват рамките Знаем, че хората мислят в контексти, които са добре дефинирани и в които имат ясни…

Read More

Еквивалентни и емфазни рамки

Chong и Druckman, в контекста на медии и комуникации, твърдят, че рамкирането (framing) приема два основни формата – еквивалентни рамки и емфазни (наблягащи, подчертаващи) рамки. Еквивалентните рамки се отнасят до твърдения, които са логически еквивалентни, но езиково формулирани по различен начин. Доказано е, че различията в езиковата формула кара индивидите да изменят своите предпочитания. В…

Read More