В рамките на проект Science4Fun партньори от девет европейски държави събраха вече съществуващи и създадоха нови учебни ресурси по теми от различни области на природните науки – химия, физика, биология, география. Целта е да се покаже на младите хора, че науката може да бъде разбираема и забавна, както и да се провокира интересът им към…

Read More

Повече от 90 български ученици на възраст от 7 до 17 години взеха участие в пилотното тестване по проект Science4Fun. Тестовете съдържаха въпроси от областите биология, химия, физика, астрономия и бяха разделени в три нива според Европейската квалификационна рамка. Резултатите от тестовете показват базовото ниво на ученика, спрямо което ще се съпоставят резултатите за напредъка…

Read More

NTCenter организира безплатен уебинар на тема „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“ само за българската аудитория! Кога: четвъртък, 27-ми август 2020, 18:30-19:00 Формат на уебинара: Въпроси&Отговори | Видеоплатформа: Zoom Препоръчваме преди уебинара да се запознаете с нашите информационни видео ресурси по следните теми: > Проект CoCOS и съавторството > Идейна рамка и…

Read More

NTCenter, водещата организация в проект De Facto, организира безплатен уебинар на тема „Игри на дезинформация“ само за българската аудитория! Кога: сряда, 26-ти август 2020, 18:30-19:15 Къде и как: онлайн уебинар чрез Zoom Ще си поговорим за: > Когнитивна наука: защо се поддаваме на дезинформация | Как умът ни услужливо ни подлага бананова кора > Дезинформация…

Read More

Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия, геология, околна среда и астрономия. Партньори от девет европейски държави планират да създадат привлекателен и ефективен начин за преподаване, който да привлече вниманието на учениците…

Read More

NTCenter организира информационно събитие на тема: „Улесняване на достъпа до информация на хората с ниска езикова грамотност, мамематически и компютърни умения“. Събитието е предназначено за експерти, социални работници, психолози, трудотерапевти и за всички, които проявяват интерес в тази област. Дата на провеждане: 5 август 2020 година Начало: 10.00 часа Лектор: Андрей Стойчев Организация-домакин: Национален учебен…

Read More

От последния бюлетин на De Facto ще получите актуална информация за извършените дейности и постигнатите резултати, както и какво още предстои в рамките на проекта. В края на двугодишната усилена работа партньорите се готвят да представят постигнатото пред заинтересаваните групи и широката публика, като организират онлайн уебинари наживо (на български, полски, английски, италиански и нидерландски)…

Read More

Новият брой на бюлетина по проект SKILLS+ е готов. Това издание представя напредъка по проекта, както и графика за изпълнение на планираните действия. Тук можете да се запознаете с практически съвети за подготовка и провеждане на състезания за професионални умения за хора с увреждания, събрани в Наръчник. *Наръчникът е достъпен на английски език Skills+_Newsletter 2_BG

Read More

Целта на Базовия тест по проект RED е да определи нуждите на хората с ниска грамотност, като им предложи информация на достъпен език, чрез видеоклипове, различни сайтове и образователни материали. Ще ви разкажем повече на 9-ти май 2020 г. от 11.00 часа в YouTube канала на проект RED. https://www.youtube.com/channel/UCkytr0On63wR3A6__iMqAYA  

Read More

Вторият бюлетин по проект Science4Fun вече е факт. В него можете да прочетете за постигнатите дотук резултати и ако сме събудили интереса Ви да следите развитието на проекта на https://www.science4fun.eu/  

Read More