The Art of De-biasing 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-UK01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Великобритания, Турция, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Португалия.

Read More

Generative learning for teachers: metacognition and biases 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-PT01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Португалия, България, Словения, Белгия и Холандия.

Read More

Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023 Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-XXXXX Партньори на NTCenter по този проект са организации от Нидерландия, Италия, България, Португалия, Словения, Дания и Литва.

Read More

DE FACTO 2018-2020 Erasmus+ 2018: 2018-1-BG01-KA202-048002 Партньори на NTCenter по този проект са организации от Чехия, Словения, Великобритания, Белгия и Италия

Read More

SKILLS+ – European Skills Competition for people with a labour disability 2018 – 2021 Erasmus+ 2018: 2018-1-NL-01-KA204-038899 Партньори на NTCenter по този проект са организации от Холандия, Словения, Чехия, Италия, Испания, Белгия, Гърция, Хърватия, Турция

Read More

SCIENCE FOR FUN 2018 – 2021 Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA201-038951 Партньори на NTCenter в този проект са организации от Холандия, Испания, Полша, Белгия, Португалия, Словения, Чехия

Read More

RED – Reinforce Europeans Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020 Еразъм+ 2017: 2017-1-NL01-KA204-035204 Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест, който да открива ниски нива на грамотност и математически умения, образователни материали по тези теми, материали, които представят (чрез видео и аудио) „цифрови“ услуги на социални…

Read More

CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020 Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744     Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала…

Read More

ARTIFEX 2017-2020 Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714           Основният фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми, използвайки интердисциплинарни инструменти, предлагани от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces…

Read More

IN PLACE 2017-2020 Еразъм+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426 Целта на проекта е споделянето между партньорите на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища, и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат…

Read More