Адресът ни:

Офисът на NTCenter (Национален учебен център) се намира на адрес София 1619, бул. Цар Борис III 224, ет. 3 – сградата на Департамента за информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски“ – където споделя офиси със своята дъщерна компания Колеж по мениджмънт "Адам Смит".

Телефони за връзка с нас:
02 8572001, 02 8572003

Имейл адрес:
projects@ntcenter.bg