Diversity Management Extended 2014-2017
Еразъм+ 2014: 2014-1-BE02-KA202-000436

Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Холандия, Словения и Чехия.