E-Train: E-learning in vocatonal training 2008-2010|
Grundtvig Learning Partnerships 2008: 2008-1-DE2-GRU06-00041 2 – отличен със знак за качество от ЦРЧР – България