NTCenter е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от Програмата за учене през целия живот (до 2013 година) и новата програма Еразъм+ (от 2014 година) на Европейския съюз.Най-често това са проекти, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – тестове, матрици за анализ, професионални профили. Тези проекти ни позволяват да бъдем на гребена на вълната по отношение на иновации в професионалното бизнес обучение и да разширяваме нашата партньорска мрежа.

[et id=”770″]