GEBOL: Getting European Business On-line 2011-2013
Transfer of Innovation 2011

CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007
Подкрепа за малкия и среден бизнес при установяване на онлайн присъствие и осигуряване на учебна практика в средни общообразователни и професионални училища.