Generative learning for teachers: metacognition and biases 2020-2023
Erasmus+ 2020: 2020-1-PT01-KA204-XXXXX

Партньори на NTCenter по този проект са организации от Португалия, България, Словения, Белгия и Холандия.