iFlip – Flipping the classroom in adult education 2015-2018 Еразъм+ 2015: 15-204-012651

 

 

 

Проект iFlip си е поставил за цел повишаване на информираността за метода на обучение, известен като „обърната класна стая“. Проектът ще работи с обучители от системата на обучение на възрастни и ще им помага да разработят и започнат да предлагат образователни продукти, базирани на този метод. Началната фаза на проекта е свързана с детайлно проучване на практиките на обучителите и нуждите на обучаваните, последвана от създаване на обучителен курс за обучаващи и неговото пилотно изпитване.

Партньори на NTCenter в този проект са организации от Словения, Белгия, Холандия, Италия, Полша.