INVESTINGREEN Jobs and Skills
Transfer of Innovation 2013: 2013-1-IT1-LEO05-04000
Адаптиране на модел за институционална и финансова подкрепа за стартиращи предприятия в обхвата на сектора на зелената икономика.

В този проект Колеж „Адам Смит“ партнира с организации от Италия, Испания, Гърция и Румъния.