Paraskills 2014-2017
Еразъм+ 2014: 2014-1-NL01-KA204-001215
Проектът Paraskills създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

Прочетете финалния разказ за проекта и за емоциите около него тук! Една история с щастливо начало, среда и без край!

Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Холандия, Германия, Великобритания, Словения и Чехия.