RED – Reinforce Europeans Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-NL01-KA204-035204

Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест, който да открива ниски нива на грамотност и математически умения, образователни материали по тези теми, материали, които представят (чрез видео и аудио) „цифрови“ услуги на социални и обществени (правителствени) организации и осигурява своеобразна „пътна“ карта, в която всички организации на местно ниво, подходящи за целевата група, са категоризирани, могат да бъдат открити и да се осъществи връзка с тях. Целевата група на проекта се състои от възрастни, които имат ниска грамотност и математически умения, европейски граждани отдалечени от обществото и/или пазара на труда, както и организации, които работят по някакъв начин с тази целева група. Основните заинтересовани страни, които първоначално биха се ангажирали с проекта са правителство, социални услуги, работодатели (служби). Вторичните заинтересовани страни са местни органи на властта, фондации и други организации.

Партньори на NTCenter в този проект са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия и Чехия.