SCIENCE FOR FUN 2018 – 2021
Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA201-038951
Партньори на NTCenter в този проект са организации от Холандия, Испания, Полша, Белгия, Португалия, Словения, Чехия