Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023
Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-XXXXX

Партньори на NTCenter по този проект са организации от Нидерландия, Италия, България, Португалия, Словения, Дания и Литва.