SKILLS+ – European Skills Competition for people with a labour disability 2018 – 2021
Erasmus+ 2018: 2018-1-NL-01-KA204-038899
Партньори на NTCenter по този проект са организации от Холандия, Словения, Чехия, Италия, Испания, Белгия, Гърция, Хърватия, Турция