The Art of De-biasing 2020-2023
Erasmus+ 2020: 2020-1-UK01-KA204-XXXXX

Партньори на NTCenter по този проект са организации от Великобритания, Турция, Сърбия, Белгия, Нидерландия и Португалия.