THESS – Tourism and Hotel Management Educational Soft Skills 2013-2015
Transfer of Innovation 2013: 
2013-1-SI1-LEO05-05348
Проектът се състои в разработка и акредитиране на европейски квалификации в областта на хотелиерството и туризма. Квалификациите са акредитирани от британския регулатор на професионални квалификации и са свързани с Европейската квалификационна рамка.

В този проект Колеж “Адам Смит” партнира с организации от Словения, Холандия, Полша, Турция и Великобритания.