Trainframe: Creating a CBL/CBT framework for practical use within training organisations 2009-2011
Leonardo da Vinci Partnerships 2009: 2009-1-BG1-LEO04-01592
Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България

Партньори на Колежа в този проект са организации от Турция, Румъния, Холандия, Белгия, Португалия, Германия и Италия.